આધુનિક ભારતના ઇતિહાસની મહત્વની ક્રમાનુસાર ઘટનાઓ તથા તેનું વર્ષ ( ૧૮૮૫ - કોંગેસની સ્થાપનાથી લઈને ૧૯૪૭ ભારતની આઝાદી સુધીની તમામ ઘટનાઓ)

ભારતની આઝાદીની મહત્વની ક્રમાનુસાર ઘટનાઓ તથા તેનું વર્ષ ( ૧૮૮૫ - કોંગેસની સ્થાપનાથી લઈને                                               ૧૯૪૭ - ભારતની આઝાદી સુધીની તમામ ઘટનાઓ) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1885 - ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસની સ્થાપના

 1905 -બંગાળનું વિભાજન ( બંગભંગ આંદોલન ) 

1906 - સ્વદેશી આંદોલન 

 1906 - મુસ્લિમ લીગની સ્થાપના

 1907 -  કોંગ્રેસનું સુરત અધિવેશન - કોંગ્રેસનું બે જૂથમાં વિભાજન (માવલવાદી અને જહાલાવાદી) 

 1909 -  માર્લે-મિન્ટો સુધારણા

 1911  - દિલ્લી દરબારનું આયોજન અને બંગાળના ભાગલા રદ 

1915  - ગાંધીજીનું ભારતમાં આગમન 

1916 - હોમરુલ લીગની સ્થાપના 

 1916 -  મુસ્લિમ લીગ-કોંગ્રેસ કરાર (લખનઉ કરાર)

 1917 - ગાંધીજી દ્વારા ચંપારણ સત્યાગ્રહ 

1917-18 - ખેડા સત્યાગ્રહ

1918 - અમદાવાદ મિલમજુર સત્યાગ્રહ  

1919  - રોલટ એક્ટ

 1919 - જલિયાંવાલા બાગ હત્યાકાંડ ( ૧૩ એપ્રિલ ૧૯૧૯) 

 1919 - મોન્ટેગ્યું - ચેમ્પસફર્ડ સુધારો  

1919 - 20  ખિલાફત આંદોલન

 1920 -  અસહકારની ચળવળ

 1922 -  ચૌરીચૌરાની ઘટના 

1923 - સ્વરાજ પક્ષની સ્થાપના 

 1927 -  સાયમન કમિશનનું ગઠન 

 1928 - સાયમન કમિશનની ભારતની મુલાકાત 

1928 - નહેરુ અહેવાલ (રીપોર્ટ) 

 1929 - કોંગ્રેસ દ્વારા પૂર્ણ સ્વરાજનો ઠરાવ 

1930 - દાંડી યાત્રા - ગાંધીજી (૧૨ માર્ચ ૧૯૩૦)

 1930 -  નાગરિક અસહકાર ચળવળ

 1930 -  પ્રથમ ગોળમેજી પરિષદ

1931 - ગાંધી - ઈરવીન સમજુતી 

 1931 -  બીજી ગોળમેજી પરિષદ (ગાંધીજીની હાજરી)

1932  - સાંપ્રદાયિક ચૂંટણી પ્રણાલીની ઘોષણા 

1932 - પુના કરાર (પુના પેક્ટ - ગાંધીજી અને ડૉ. આમ્બેડકર વચ્ચે) 

 1932  - ત્રીજી ગોળમેજી પરિષદ 

1934-35 - ભારત સરકાર અધિનિયમ ૧૯૩૫ 

1939 - દ્રિતિય વિશ્વયુદ્ધ 

1940 - ઓગસ્ટ ઓફર 

1940 - વ્યક્તિગત સત્યાગ્રહ 

 1942 -  ક્રીપ્સ મિશન

1942 - હિંદ છોડો આંદોલન

1943 - આઝાદહિંદ ફોઝ 

1944 - શ્રી રાજગોપાલાચારી ફોર્મુલા 

1945 - વેવેલ યોજના 

1946 - નૌસેના વિદ્રોહ 

 1946 - કેબિનેટ મિશનનું આગમન

 1946 - ભારતીય બંધારણ સભાની રચના 

 1946 - વચગાળાની સરકારની સ્થાપના

1947 - વડાપ્રધાન ક્યામેન્ટ એટલીની જાહેરાત 

 1947 - માઉન્ટબેટન  યોજના ( ૩ જુન - બાલ્કન પ્લાન) 

 1947  ભારતની  આઝાદી 
 I Love My India..........

 For More study materials and mock test on each subjects...

Click here...

For mock test on every subjects..

Click here..

Thanks a lot...

Post a Comment

0 Comments