Std 9 English Unit 4 Call of the Hills Glossary (All Spelling)

 Std 9 English 

Unit 4 -Call of the Hills 

Glossary (All Spelling) darling (ડાર્લિંગ) પ્રિય, વહાલું


devil (ડેવિલ) રાક્ષસ


to disappear (ડિસપિઅર) નાસી જવું, અદશ્ય થવું


 to caress (કરેસ) પંપાળવું


fur (ફર) પ્રાણીની રુંવાટી


to appear (અપિઅર) હાજર થવું, દેખાવું


understanding (અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ) સમજ


to accompany (અકમ્પનિ) -ની સાથે રહેવું,

નો સાથ આપવો


to develop (ડેવલપ) વિકસાવવું, ખીલવું, વધવું


attraction (અટ્રૅક્શન) આકર્ષણ


tender (ટેન્ડર) નાજુક, કોમળ


refreshing (રિફ્રેશિંગ) તાજું કરનાર, તાજગીભર્યું


 jerk (જર્ક) ઝટકો, આંચકો

gradually (ગ્રેડ્યુઅલિ) ધીમે ધીમે


appetite (ઍપિટાઇટ) ભૂખ


to stare (સ્ટેઅર) એકીટસે જોવું


to sense (સેન્સ) જાણવું, સમજવું


passage (પૅસિજ) જવાનો માર્ગ


freedom (ફ્રીડમ) સ્વતંત્રતા, મુક્તિ, છુટકારો


horizon (હોરાઇઝન) ક્ષિતિજ


wonder (વન્ડર) નવાઈ, વિસ્મય


separation (સેપરેશન) વિખૂટા પડવું તે, જુદા પડવું તે


prison (પ્રિઝન) જેલ


stillness (સ્ટિલનિસ) ગાઢ શાંતતા, નીરવ શાંતિ


distant (ડિસ્ટન્ટ) દૂર આવેલું , અંતર 


to strike (સ્ટ્રાઇક) - ની સાથે અથડાવવું


ferocious (ફરોશસ) વિકરાળ


firm (ફર્મ) સ્થિર, સજ્જડ


slightly (સ્લાઇલિ) જરાક, થોડુંક જ


bent (બેન્ટ) નમેલું


cruel (ક્રૂઅલ) ક્રૂર


enemy (એનિમ) શત્રુ, દુશ્મન 


faint (ફેન્ટ) ઝાંખું


to devour (ટુ ડિવૉઅર) ખાઈ જવું


to debate (ટુ ડિબેટ) વાદવિવાદ કરવો, ચર્ચા કરવી 


to declare (ટુ ડિક્લેઅર) જાહેર કરવું, જણાવવું


 wise (વાઇઝ) સમજદાર, ડહાપણવાળું


Prepared by - Devkaran Maldhari

Post a Comment

0 Comments