હર ઘર તિરંગા અંતર્ગત સર્ટીફિકેટ મેળવવા માટે Download Certificate Har Ghar Tiranga 2023

Har Ghar Tiranga’ is a campaign under the aegis of Azadi Ka Amrit Mahotsav to encourage people to bring the Tiranga home and to hoist it to mark the 76th year of India’s independence. Our relationship with the flag has always been more formal and institutional than personal. Bringing the flag home collectively as a nation in the 76th year of ind

ependence thus becomes symbolic of not only an act of personal connection to the Tiranga but also an embodimentvide Order dated 30th December, 2021 and National Flag made of polyester or machine made Flag have been allowed. Now,
હર ઘર તિરંગા અંતર્ગત સર્ટીફીકેટ ડાઉનલોડ કરવા માટે આટલું કરો.......

૧. નીચે આપેલ લીંક પર ક્લિક કરો.
૨. હર ઘર તિરંગા વેબસાઈટ પર નીચે કેસરી રંગમાં આપેલ " PIN  A  FLAG " પર ક્લિક કરો. 
૩. નામ અને મોબાઈલ નંબર લખો. સાથે યાદ રહે આપનું લોકેશન એક્સેસ મંગાશે. તેમાં યસ્ આપવાનું રહેશે. 
4. ત્યારબાદ તમારું લોકેશન આવશે જેના પર " PIN  A  FLAG " પર ક્લિક કરો. 
૫. ત્યાર બાદ તમારું નામ વાળું સર્ટીફીકેટ ડાઉનલોડ થઈ જશે. 
the National Flag shall be made of handspun and handwoven or machine-made, cotton/polyester/wool/silk/khadi bunting.. What is the appropriate size and ratio of the National Flag?As per paragraph 1.3 & 1.4 of the Flag Code of India, the National Flag shal be rectangular in shape. The Flag can be of any size but the ratio of the length to the height (width)of the National Flag shall be 3:2.5. Can I display the National Flag at my home?s per paragraph

                                   હર ઘર તિરંગા શર્ટિફિકેટ મેળવવા માટે અહીં ક્લિક કરો
ay the National Flag on all days or occasions in accordance with the dignity and honour of the National Flag.What is the timing for flying the National Flag in the open/at the home? Flag Code of India, 2002 was amended vide Order dated 20th July, 2022 and clause (xi) of paragraph 2.2 of Part-II of the Flag Code of India was replaced by the following clause:-Whenever the National Flag is on display, it should occupy 


the position of honor and should be distinctly placed. A damaged or disheveled National Flag should not be displayed.. What should I keep in mind to avoid incorrect display of the National Flag?he National Flag shall not be displayed in an inverted
 manner; i.e.; the saffron band should not be the bottom bandf our commitment to nation-building. The idea behind the initiative is to invoke the feeling of patriotism in the hearts of the people and to promote awareness about the Indian National Flag.

Post a Comment

0 Comments