Std 9 English Unit - 2 Dental Health Glossary (શબ્દભંડોળ) All spellings

 Std 9 English Unit - 2 Dental Health Glossary (શબ્દભંડોળ) All spellings 
severe (સિવિઅર) ખૂબ, ગંભીર


impossible (ઇમ્પૉસિબલ) અશક્ય


unbearable (અનબેઅરેબલ) અસહ્ય


dentist (ડેન્ટિસ્ટ) દાંતનાં ડૉક્ટર


competent (કૉમ્પિટન્ટ) હોશિયાર, સામર્થ્યવાળું,સક્ષમ


terrible (ટેરિબલ) ભયાનક


wide (વાઇડ) પહોળું


probe (પ્રોબ) તપાસવાનું સાધન


spot (સ્પૉટ) ડાઘો


cavity (કૅવિટિ) પોલાણ, ખાડો, સડો


startled (સ્ટાર્ટલ્ડ) આશ્ચર્યચકિત, ચોકી જવું


to prescribe (પ્રિસક્રાઇબ) અમુક દવા વાપરવા કહેવું, દવા ઉપયોગ કરવા લખી આપવામાં આવતું લખાણ


to subside (સબ્સાઇડ) ઓછું થવું, ઘટી જવું


further (ફરધર) આગળનું


treatment (ટ્રીટમેન્ટ) ઉપચાર, સારવાર


possible (પૉસિબલ) શક્ય


substance (સબસ્ટન્સ) વિશિષ્ટ પ્રકારનો પદાર્થ


filler (ફિલર) પોલાણ ભરવાનો પદાર્થ


patient (પેશન્ટ) દર્દી


to spare (સ્પેઅર)  ફાળવવું


regularly (રેગ્યુલર્લિ) નિયમિત રીતે


tiny (ટાઇનિ) ખૂબ નાનું, ઝીણું


bit (બિટ) ટુકડો


stick (સ્ટક) ચોંટી જવું 


gum-line (ગમ-લાઇન) પેઢાં


gentle (જેન્ટલ) હળવું, ધીમે 


stroke (સ્ટ્રોક) ધીમે રહીને હાથ ફેરવવો


reason (રીઝન) કારણ


requirement (રિક્વાયર્મેન્ટ) જરૂરિયાત


dental (ડેન્ટલ) દાંતને લગતું


hygiene (હાઇજીન) આરોગ્ય રક્ષણ , આરોગ્ય સ્વચ્છતા


surface (સરફેસ) સપાટી, બહારનો ભાગ


space (સ્પેસ) જગ્યા


germs (જઝ્) જંતુ, કિટાણું


food particles (ફૂડ પાર્ટિકલ્સ) ખાદ્ય પદાર્થના નાના ટુકડા


eventually (ઇવેનચ્યુંઍલિ) આખરે, પરિણામે


to destroy (ડિૉઈ) નાશ કરવું 


enamel coating (ઇનેમલ કોટિંગ) દાંત પરનું સફેદ પડ 


construction (કન્સ્ટ્રક્શન) રચના, બાંધકામ


layer (લેઅર) પડ


uppermost (અપરમોસ્ટ) સૌથી ઉપરનું


slightly (સ્લાઇટ્લિ) બહુ થોડું, જરા, 


innermost (ઇનરમોસ્ટ) સૌથી અંદરનું


to exist (ઇક્ઝિસ્ટ) અસ્તિત્વમાં હોવું


permanent (પર્મનન્ટ) કાયમી


to shed (શેડ) ખરી પડવું, પડી જવું 


function (ફંક્શન) કાર્ય


jaw (જૉ) જડબું


classmate (ક્લાસમેટ) સહધ્યાયી સહપાઠી


fractured (ફ્રેક્ચર્ડ) બટકી ગયેલું


to consult (કન્સલ્ટ) સલાહ લેવી


to examine (એકક્ષામીન) તપાસવું, 


to suggest (સજેસ્ટ) સૂચવવું


restoration (રિસ્ટૉરશન) સમું કરવું, સુધારવું


material (મટિરિઅલ) પદાર્થ, દ્રવ્ય


uneven (અનઈવન) ઊંચું-નીચું, આઘું-પાછું


embarrassed (એમરેસ્ટદ્) સંકોચ, શરમ, લજ્જા


advice (એડ્વાઇસ) સલાહ


physical (ફિઝિકલ) શારીરિક


deformity (ડિફૉર્મેિટિ) શારીરિક ખોડ ખાપણ


solution (સલૂશન) ઉકેલ


alignment (અલાઇનમન્ટ) એક લીટી/હરોળમાં મૂકવું 


valuable (વૅલ્યૂઅબલ) કીમતી


to advance (અડ્વાન્સ) પ્રગતિ કરવી


guidance (ગાઇડન્સ) માર્ગદર્શન

Post a Comment

0 Comments